• TOUR DU LỊCH CHÙA HƯƠNG 1 NGÀY

    TOUR DU LỊCH CHÙA HƯƠNG 1 NGÀY

    Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng hai âm lịch.