• Mỳ gà

  Mỳ gà

  Mỳ gà

 • Phở gà

  Phở gà

  Phở là một món ăn đường phố nổi tiếng ở Việt Nam và các đặc sản của một số chuỗi nhà hàng trên toàn thế giới.

 • Bún ngan

  Bún ngan

  Bún ngan

 • Bánh mì trứng

  Bánh mì trứng

  Bánh mì trứng

 • Phở bò

  Phở bò

  Phở là một món ăn đường phố nổi tiếng ở Việt Nam và các đặc sản của một số chuỗi nhà hàng trên toàn thế giới.